Rak
Rak logo

Novosti

KORIŠTENJE MOBILNIH TELEFONA TOKOM PUTOVANJA

14.07.2023

KORIŠTENJE MOBILNIH TELEFONA TOKOM PUTOVANJA

Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) podsjeća korisnike na pravilnu upotrebu roaming usluga kako ne bi došlo do visokih troškova prilikom upotrebe mobilnog telefona.

Naime, na osnovu Sporazuma o smanjenju cijena usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama u regionu Zapadnog Balkana iz 2019. godine, korisnici mogu pozivati, slati poruke i koristiti mobilni internet po cijenama domaćeg saobraćaja za istu uslugu.

Međutim, unutar regiona Zapadnog Balkana operatori mogu ograničiti količinu korištenja mobilnog interneta u skladu sa politikom primjerenog korištenja. Operator je obavezan obavijestiti korisnika da li njegov tarifni paket podliježe limitu potrošnje, te koliko limit iznosi. Do kršenja politike primjerene potrošnje može doći ukoliko korisnik ima veću potrošnju usluga u romingu u regionu Zapadnog Balkana u odnosu na domaću potrošnju ili duži boravak u zemljama regiona Zapadnog Balkana u odnosu na BiH tokom perioda od četiri mjeseca. U tom slučaju, operator može korisniku naplaćivati dodatnu naknadu na domaće maloprodajne cijene za potrošnju roаming usluga o čemu je obavezan korisnika unaprijed upozoriti.

U državama koje su izvan regiona Zapadnog Balkana, sav saobraćaj (odlazni pozivi, dolazni pozivi, SMS poruke i prenos podataka putem mobilne mreže) korisniku se obračunava prema cjenovniku operatora u zavisnosti od zone kojoj pripada država u kojoj se korisnik nalazi (iz koje poziva, šalje SMS poruke ili koristi prenos podataka putem mobilne mreže), te o odredišnoj zoni (državi) u koju se upućuje poziv. Cijene dolaznih poziva zavise od zone (države) u kojoj se korisnik nalazi.

Prije odlaska u inostranstvo, Agencija preporučuje korisnicima da kontaktiraju matičnog mobilnog operatora kako bi se informisali da li imaju u ponudi tarifne opcije koje će im omogućiti korištenje usluga roaminga po povoljnijim uslovima.

U cilju zaštite od prekomjerne potrošnje mobilnog interneta u roamingu, operatori su definisali limite potrošnje. U trenutku kada korisnik pređe definisane limite potrošnje operator će korisnike obavijestiti o dostignutom limitu/privremenoj zabrani usluge zajedno sa informacijama šta korisnik treba uraditi ako želi da se usluga i nakon dostignutog limita nastavi pružati.

Ukoliko korisnik, nakon privremene zabrane usluge, samostalno ponovo aktivira uslugu prenosa podataka u roamingu, preuzima odgovornost za plaćanje svih nastalih troškova.

Agencija napominje da operator mora obavijestiti korisnika kada se mobilni uređaj poveže na mobilne mreže izvan BiH, te savjetuje korisnike da pažljivo prate obavještenja koja dobijaju od operatora, kao i da isključe automatsko traženje mreže u postavkama svog mobilnog uređaja i koriste ručno traženje mobilne mreže, kako bi se izbjeglo automatsko povezivanje mobilnog uređaja na mreže inostranih operatora. Takođe, da bi se izbjeglo korištenje mobilnih podataka u roаmingu, Agencija savjetuje korisnike da u postavkama svog uređaja isključe korištenje mobilnih podataka u roamingu.

Agencija upozorava korisnike da ukoliko se nalaze u pograničnim područjima u BiH, može doći do dodatnih roaming troškova, odnosno može se dogoditi da telefon automatski promijeni mrežu i pređe na operatora izvan BiH. U ovom slučaju korisnik najčešće ne zna da je njegov telefon registrovan na mrežu stranog operatora, koji ima domet i unutar granica BiH, što može dovesti do visokih troškova, čak i uz minimalno korištenje mobilnog telefona. Preporuka korisnicima je da u pograničnim područjima, postave uređaj na ručni odabir mreže željenog operatora, odnosno operatora čiji je korisnik. Na taj način se sprјečava prelazak na mrežu stranog operatora i  neželjeno korištenje roaming usluga.

Kontakti za više informacija: Jovana Čolić na 033 250 600 ili info@rak.ba