Rak
Rak logo

Česta pitanja

Opšta kategorija

Regulacija tržišta telekomunikacija podstiče i osigurava otvoren pristup javnim telekomunikacijskim uslugama za sve korisnike na transparentnom, objektivnom i nediskriminatornom osnovu, propisuje i osigurava nivo kvaliteta u pružanju telekomunikacijskih usluga i opreme sa općeprihvaćenim standardima u Evropskoj uniji, štiti interese svih korisnika telekomunikacijskih usluga u smislu dostupnosti tih usluga, kvaliteta i cijena, koje su transparentne i nediskriminirajuće. Nadležnosti Agencije u regulaciji tržišta telekomunikacija podrazumijevaju izdavanje dozvola operatorima fiksne i mobilne telefonije, pružaocima internet usluga i mrežnih operatora. Agencija kreira i Plan brojeva telefonskih usluga, te prati njegovu primjenu.

Regulacija tržišta telekomunikacija podstiče i osigurava otvoren pristup javnim telekomunikacijskim uslugama za sve korisnike na transparentnom, objektivnom i nediskriminatornom osnovu, propisuje i osigurava nivo kvaliteta u pružanju telekomunikacijskih usluga i opreme sa općeprihvaćenim standardima u Evropskoj uniji, štiti interese svih korisnika telekomunikacijskih usluga u smislu dostupnosti tih usluga, kvaliteta i cijena, koje su transparentne i nediskriminirajuće. Nadležnosti Agencije u regulaciji tržišta telekomunikacija podrazumijevaju izdavanje dozvola operatorima fiksne i mobilne telefonije, pružaocima internet usluga i mrežnih operatora. Agencija kreira i Plan brojeva telefonskih usluga, te prati njegovu primjenu.

Regulacija tržišta telekomunikacija podstiče i osigurava otvoren pristup javnim telekomunikacijskim uslugama za sve korisnike na transparentnom, objektivnom i nediskriminatornom osnovu, propisuje i osigurava nivo kvaliteta u pružanju telekomunikacijskih usluga i opreme sa općeprihvaćenim standardima u Evropskoj uniji, štiti interese svih korisnika telekomunikacijskih usluga u smislu dostupnosti tih usluga, kvaliteta i cijena, koje su transparentne i nediskriminirajuće. Nadležnosti Agencije u regulaciji tržišta telekomunikacija podrazumijevaju izdavanje dozvola operatorima fiksne i mobilne telefonije, pružaocima internet usluga i mrežnih operatora. Agencija kreira i Plan brojeva telefonskih usluga, te prati njegovu primjenu.

Telekomunikacije

Regulacija tržišta telekomunikacija podstiče i osigurava otvoren pristup javnim telekomunikacijskim uslugama za sve korisnike na transparentnom, objektivnom i nediskriminatornom osnovu, propisuje i osigurava nivo kvaliteta u pružanju telekomunikacijskih usluga i opreme sa općeprihvaćenim standardima u Evropskoj uniji, štiti interese svih korisnika telekomunikacijskih usluga u smislu dostupnosti tih usluga, kvaliteta i cijena, koje su transparentne i nediskriminirajuće. Nadležnosti Agencije u regulaciji tržišta telekomunikacija podrazumijevaju izdavanje dozvola operatorima fiksne i mobilne telefonije, pružaocima internet usluga i mrežnih operatora. Agencija kreira i Plan brojeva telefonskih usluga, te prati njegovu primjenu.

Regulacija tržišta telekomunikacija podstiče i osigurava otvoren pristup javnim telekomunikacijskim uslugama za sve korisnike na transparentnom, objektivnom i nediskriminatornom osnovu, propisuje i osigurava nivo kvaliteta u pružanju telekomunikacijskih usluga i opreme sa općeprihvaćenim standardima u Evropskoj uniji, štiti interese svih korisnika telekomunikacijskih usluga u smislu dostupnosti tih usluga, kvaliteta i cijena, koje su transparentne i nediskriminirajuće. Nadležnosti Agencije u regulaciji tržišta telekomunikacija podrazumijevaju izdavanje dozvola operatorima fiksne i mobilne telefonije, pružaocima internet usluga i mrežnih operatora. Agencija kreira i Plan brojeva telefonskih usluga, te prati njegovu primjenu.

Regulacija tržišta telekomunikacija podstiče i osigurava otvoren pristup javnim telekomunikacijskim uslugama za sve korisnike na transparentnom, objektivnom i nediskriminatornom osnovu, propisuje i osigurava nivo kvaliteta u pružanju telekomunikacijskih usluga i opreme sa općeprihvaćenim standardima u Evropskoj uniji, štiti interese svih korisnika telekomunikacijskih usluga u smislu dostupnosti tih usluga, kvaliteta i cijena, koje su transparentne i nediskriminirajuće. Nadležnosti Agencije u regulaciji tržišta telekomunikacija podrazumijevaju izdavanje dozvola operatorima fiksne i mobilne telefonije, pružaocima internet usluga i mrežnih operatora. Agencija kreira i Plan brojeva telefonskih usluga, te prati njegovu primjenu.

Emitovanje

Regulacija tržišta telekomunikacija podstiče i osigurava otvoren pristup javnim telekomunikacijskim uslugama za sve korisnike na transparentnom, objektivnom i nediskriminatornom osnovu, propisuje i osigurava nivo kvaliteta u pružanju telekomunikacijskih usluga i opreme sa općeprihvaćenim standardima u Evropskoj uniji, štiti interese svih korisnika telekomunikacijskih usluga u smislu dostupnosti tih usluga, kvaliteta i cijena, koje su transparentne i nediskriminirajuće. Nadležnosti Agencije u regulaciji tržišta telekomunikacija podrazumijevaju izdavanje dozvola operatorima fiksne i mobilne telefonije, pružaocima internet usluga i mrežnih operatora. Agencija kreira i Plan brojeva telefonskih usluga, te prati njegovu primjenu.

Regulacija tržišta telekomunikacija podstiče i osigurava otvoren pristup javnim telekomunikacijskim uslugama za sve korisnike na transparentnom, objektivnom i nediskriminatornom osnovu, propisuje i osigurava nivo kvaliteta u pružanju telekomunikacijskih usluga i opreme sa općeprihvaćenim standardima u Evropskoj uniji, štiti interese svih korisnika telekomunikacijskih usluga u smislu dostupnosti tih usluga, kvaliteta i cijena, koje su transparentne i nediskriminirajuće. Nadležnosti Agencije u regulaciji tržišta telekomunikacija podrazumijevaju izdavanje dozvola operatorima fiksne i mobilne telefonije, pružaocima internet usluga i mrežnih operatora. Agencija kreira i Plan brojeva telefonskih usluga, te prati njegovu primjenu.

Regulacija tržišta telekomunikacija podstiče i osigurava otvoren pristup javnim telekomunikacijskim uslugama za sve korisnike na transparentnom, objektivnom i nediskriminatornom osnovu, propisuje i osigurava nivo kvaliteta u pružanju telekomunikacijskih usluga i opreme sa općeprihvaćenim standardima u Evropskoj uniji, štiti interese svih korisnika telekomunikacijskih usluga u smislu dostupnosti tih usluga, kvaliteta i cijena, koje su transparentne i nediskriminirajuće. Nadležnosti Agencije u regulaciji tržišta telekomunikacija podrazumijevaju izdavanje dozvola operatorima fiksne i mobilne telefonije, pružaocima internet usluga i mrežnih operatora. Agencija kreira i Plan brojeva telefonskih usluga, te prati njegovu primjenu.

Radiokomunikacije

Regulacija tržišta telekomunikacija podstiče i osigurava otvoren pristup javnim telekomunikacijskim uslugama za sve korisnike na transparentnom, objektivnom i nediskriminatornom osnovu, propisuje i osigurava nivo kvaliteta u pružanju telekomunikacijskih usluga i opreme sa općeprihvaćenim standardima u Evropskoj uniji, štiti interese svih korisnika telekomunikacijskih usluga u smislu dostupnosti tih usluga, kvaliteta i cijena, koje su transparentne i nediskriminirajuće. Nadležnosti Agencije u regulaciji tržišta telekomunikacija podrazumijevaju izdavanje dozvola operatorima fiksne i mobilne telefonije, pružaocima internet usluga i mrežnih operatora. Agencija kreira i Plan brojeva telefonskih usluga, te prati njegovu primjenu.

Regulacija tržišta telekomunikacija podstiče i osigurava otvoren pristup javnim telekomunikacijskim uslugama za sve korisnike na transparentnom, objektivnom i nediskriminatornom osnovu, propisuje i osigurava nivo kvaliteta u pružanju telekomunikacijskih usluga i opreme sa općeprihvaćenim standardima u Evropskoj uniji, štiti interese svih korisnika telekomunikacijskih usluga u smislu dostupnosti tih usluga, kvaliteta i cijena, koje su transparentne i nediskriminirajuće. Nadležnosti Agencije u regulaciji tržišta telekomunikacija podrazumijevaju izdavanje dozvola operatorima fiksne i mobilne telefonije, pružaocima internet usluga i mrežnih operatora. Agencija kreira i Plan brojeva telefonskih usluga, te prati njegovu primjenu.

Regulacija tržišta telekomunikacija podstiče i osigurava otvoren pristup javnim telekomunikacijskim uslugama za sve korisnike na transparentnom, objektivnom i nediskriminatornom osnovu, propisuje i osigurava nivo kvaliteta u pružanju telekomunikacijskih usluga i opreme sa općeprihvaćenim standardima u Evropskoj uniji, štiti interese svih korisnika telekomunikacijskih usluga u smislu dostupnosti tih usluga, kvaliteta i cijena, koje su transparentne i nediskriminirajuće. Nadležnosti Agencije u regulaciji tržišta telekomunikacija podrazumijevaju izdavanje dozvola operatorima fiksne i mobilne telefonije, pružaocima internet usluga i mrežnih operatora. Agencija kreira i Plan brojeva telefonskih usluga, te prati njegovu primjenu.