Rak
Rak logo

News

RAK OBJAVILA PREGLED STANJA TRŽIŠTA TELEKOMUNIKACIJA U BIH ZA 2022. GODINU

26.06.2023

RAK OBJAVILA PREGLED STANJA TRŽIŠTA TELEKOMUNIKACIJA U BIH ZA 2022. GODINU

Regulatorna agencija za komunikacije BiH (Agencija) objavila je Pregled stanja tržišta telekomunikacija u BiH za 2022. godinu https://docs.rak.ba//documents/b1423dcc-29cf-433f-bc25-c9f10e04e9ca.pdf . Pregledom su obuhvaćene osnovne karakteristike tržišta telekomunikacija, telekomunikacijski indikatori u fiksnoj telefoniji, telekomunikacijski indikatori u mobilnoj telefoniji, davaoci internet usluga, paketi usluga i indeks digitalne ekonomije i društva.

Ukupan prihod ostvaren na tržištu telekomunikacija BiH u 2022. godini iznosio oko 1.291 milijardi KM i povećan je za 4,85% u odnosu na prethodnu godinu.  U bruto nacionalnom proizvodu – BNP, BiH prihodi od tržišta telekomunikacija u 2022. godini imali su udio od 2,73%.

Broj korisnika usluge fiksne telefonije je smanjen u odnosu na prethodnu godinu, dok je u segmentu mobilne telefonije, Internet usluga i distribucije TV programa ostvaren porast broja korisnika. 

U pregledu stanja tržišta telekomunikacija dati su najznačajniji podaci koji ilustruju telekomunikacije po vrstama usluga, i to, fiksna telefonija, mobilna telefonija, internet i distribucija TV programa.

Pregled stanja tržišta telekomunikacija je urađen na osnovu podataka i informacija koje su dostavili operateri i davaoci usluga.

Contacts for more information: Jovana Čolić on 033 250 600 or info@rak.ba