Rak
Rak logo

Nadležnosti

Nadležnosti

Regulacija audiovizualnih medijskih usluga i medijskih usluga radija ima za cilj osigurati zaštitu slobode izražavanja, medijskog pluralizma i javnog interesa, te omogućiti razvoj profesionalnih i održivih pružatelja audiovizualnih medijskih usluga i medijskih usluga radija u cilju jačanja demokratskih principa i održavanja ravnopravne konkurencije na medijskom tržištu.

Područje emitiranja izdaje programske uvjete dozvole za radio i televizijske stanice koje emitiraju putem zemaljske radiodifuzije, televizijsko emitiranje putem drugih elektroničkih komunikacijskih mreža, programske liste za nositelje dozvole za distribuciju audiovizualnih medijskih usluga i medijskih usluga radija, kao i suglasnosti za pružanje audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev.

U okviru svojih zakonskih nadležnosti u području emitiranja, Agencija donosi pravila i kodekse koji sadrže uvjete dozvola/suglasnosti, kao i osnovne principe programskih sadržaja audiovizualnih medijskih usluga i medijskih usluga radija. Agencija prati poštivanje i procesuira slučajeve kršenja pravila i kodeksa, te izriče odgovarajuće sankcije u slučaju utvrđenih kršenja. Pored slučajeva iniciranih prigovorima građana, nadzor nad poštivanjem uvjeta dozvola/suglasnosti, odnosno pravila i kodeksa vrši se i putem odgovarajućih sustava za snimanje programa RTV stanica i sustava za brojanje korisnika distributera u BiH. Agencija je također nadležna za provođenje relevantnih odredbi Izbornog zakona BiH, kao i Pravilnika o medijskom predstavljanju političkih subjekata.

Osnovni principi programskih sadržaja audiovizualnih medijskih usluga i medijskih usluga radija, a koji, između ostalog podrazumijevaju principe nediskriminacije, pravičnosti i nepristranosti, pravila u vezi komercijalnih komunikacija, zaštite maloljetnika od štetnih sadržaja, zaštite šire javnosti od sadržaja koji su štetni po njihovo zdravlje ili sigurnost, kojim se potiče na nasilje ili mržnju i slično, u potpunosti su usklađeni sa odredbama Direktive Europske unije o audiovizualnim medijskim uslugama, ostalim relevantnim međunarodnim dokumentima i standardima, te najboljom europskom praksom u medijskoj regulaciji. U okviru zakonskih nadležnosti te podzakonskih akata, Agencija potiče kulturnu raznolikost, uredničku nezavisnost i poštivanje profesionalnih i etičkih standarda, rodnu ravnopravnost, te pristupačnost medijskim sadržajima osoba sa invaliditetom.

U skladu sa praksom drugih europskih regulatora i relevantnim međunarodnim standardima, Agencija poduzima brojne aktivnosti s ciljem unaprjeđenja medijske i informacijske pismenosti s ciljem stjecanja znanja i vještina građana u korištenju medijskih usluga, uz suradnju svih relevantnih aktera u ovom području širom Bosne i Hercegovine.

Agencija će nastaviti da provodi aktivnosti na unaprjeđenju regulatornog okvira u području emitiranja kako bi u korak pratila tehnološki razvoj.