Rak
Rak logo

Novosti

RAK APELUJE NA PRUŽAOCE AUDIOVIZUELNIH MEDIJSKIH USLUGA I MEDIJSKIH USLUGA RADIJA NA PROFESIONALNO IZVJEŠTAVANJE O TRAGIČNOM SLUČAJU U SRBIJI

04.05.2023

RAK APELUJE NA PRUŽAOCE AUDIOVIZUELNIH MEDIJSKIH USLUGA I MEDIJSKIH USLUGA RADIJA NA PROFESIONALNO IZVJEŠTAVANJE O TRAGIČNOM SLUČAJU U SRBIJI

Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) apeluje na pružaoce audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija da prilikom izvještavanja o tragičnom slučaju u osnovnoj školi u Beogradu, a koji je privukao veliku pažnju javnosti i u Bosni i Hercegovini, primjenjuju najviše standarde profesionalnog i etičkog izvještavanja, te svojim izvještavanjem ne doprinose narušavanju dostojanstva žrtava i njihovih porodica.   

Agencija također podsjeća da Kodeks o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija sadrži odredbe koje se eksplicitno odnose na izvještavanje o krivičnim djelima i postupcima u koje su umiješani maloljetnici, kao i zaštitu privatnosti ove najosjetljivije i najranjivije kategorije društva. 

Kontakti za više informacija: Jovana Čolić na 033 250 600 ili info@rak.ba