Rak
Rak logo

Roaming u regionu

Roaming u regionu

Roaming od 1. srpnja 2021. godine u regionu Zapadnog Balkana

Od 1. srpnja 2021. godine na temelju Sporazuma o smanjenju cijena usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama u regiji Zapadnog Balkana primjenjuje se pravilo „u roamingu kao kod kuće“ (RLAH- eng. Roam Like At Home).

Što je RLAH

Pravilo „u roamingu kao kod kuće“ uključuje i politiku primjerenog korištenja.

Operatori su obvezni automatski primjeniti RLAH na sve postojeće i nove korisnike.

Plaćanje usluga u roamingu nakon 1.srpnja 2021. godine

Korištenje roaming usluga u regiji Zapadnog Balkana obračunava se korisniku na temelju domaćih cijena u tarifnim paketima/tarifnim opcijama/dokupima koje koristi. Navedeno znači da će korisnik iz Bosne i Hercegovine koji se nalazi u roamingu u regiji Zapadnog Balkana plaćati roaming usluge u skladu sa tarifnim paketom/opcijom koje je ugovorio sa svojim operatorom za domaći promet i to:

- Ukoliko tarifni paket/opcija uključuju određenu količinu minuta/ SMS poruka prema ostalim mobilnim mrežama u BiH , troše se te minute/ SMS poruke na isti način kao da se korisnik nalazi u domaćoj mreži, bez plaćanja dodatne naknade. Međutim, operatorima je omogućeno da ograniče potrošnju SMS poruka u roamingu u regiji Zapadnog Balkana.

Napomena: U Cjeniku i Uvjetima korištenja roaming usluga u regiji Zapadnog Balkana operatori definiraju količinu SMS poruka koje korisnik može da troši u roamingu u regiji Zapadnog Balkana bez plaćanja dodatne naknade.

- Ukoliko tarifni paket/opcija korisnika ne uključuje određenu količinu minuta/ SMS poruka prema drugim mobilnim mrežama u BiH ili su sve minute/SMS poruke prema drugim mobilnim mrežama u BiH potrošene, ostvareni promet se naplaćuje po cijenama poziva/ SMS poruka prema drugim mobilnim mrežama u BiH koje vrijede za aktivirani domaći tarifni paket/opciju.

- Kod prijenosa podataka u roamingu, u cilju sprječavanja moguće zloupotrebe, operator može ograničiti korištenje usluge prijenosa podataka po domaćim cijenama. Količina prometa koja će biti korisniku dostupna u roamingu u regiji Zapadnog Balkana ovisi od tarifnog paketa/opcije koju koristi. Operator je obvezan obavjestiti korisnika da li njegov tarifni paket podliježe limitu potrošnje te koliko limit iznosi.

Kada korisnik potroši dozvoljenu količinu podatkovnog prometa u regiji Zapadnog Balkana unutar tarifnog paketa/opcije, podatkovni promet će biti onemogućen do narednog obračunskog razdoblja tarifnog paketa/opcije ili dok korisnik ne kupi novu tarifnu opciju koja sadrži podatkovni promet.

Napomena: Operatori u okviru Cjenika i Uvjeta korištenja roaming usluga u regiji Zapadnog Balkana definiraju za tarifne paketa/opcije količinu mobilnog interneta koje će korisniku biti dostupne u roamingu u regiji Zapadnog Balkana bez plaćanja dodatne naknade.

Kada se korisnik nalazi u zemljama Zapadnog Balkana dolazni pozivi se ne naplaćuju isto kao i u matičnoj zemlji.

Koliko dugo se mogu koristiti roaming usluge po domaćim cijenama dok se korisnik nalazi u regiji Zapadnog Balkana?

Politika primjerenog korištenja omogućuje sprječavanje zloupotrebe i neprimjerenog korištenja usluga roaminga od strane korisnika. Veća potrošnja usluga u roamingu u regiji Zapadnog Balkana u odnosu na domaću potrošnju ili duži boravak u zemljama regije Zapadnog Balkana u odnosu na Bosnu i Hercegovinu tijekom razdobolja od četiri mjeseca ukazuje na neprimjereno korištenje usluga roaminga. Također, ako operator utvrdi dugotrajnu neaktivnost određene SIM kartice povezane uglavnom ili isključivo sa upotrebom u roamingu ili ako operator utvrdi pretplatu i uzastopnu upotrebu više SIM kartica od strane istog korisnika u roamingu ukazuje na neprimjereno korištenje usluga roaminga. U tom slučaju operator upozorava korisnika o utvrđenom obrascu upotrebe i ostavlja mu rok od 14 dana da promjeni obrazac upotrebe. Ako korisnik ne promijeni obrazac upotrebe, operator može otpočeti sa naplatom dodatne naknade na domaće maloprodajne cijene za potrošnju roaming usluga. Maksimalan iznos dodatne naknade koja se primjenjuje na roaming usluge ne može biti veći od maksimalne veleprodajne cijene za roaming usluge u regiji Zapadnog Balkana definirane Odlukom o cijenama usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama. Operator prestaje sa primjenom dodatne naknade odmah nakon što potrošnja usluga korisnika više ne upućuje na rizik od zloupotrebe ili prekomjerne potrošnje reguliranih usluga roaminga na temelju objektivnih pokazatelja utvrđenih Pravilom 93/21 o primjeni politike primjerenog korištenja i procjeni održivosti ukidanja dodatnih naknada za regulirane maloprodajne usluge roaminga.

Odnosi li se RLAH na pozive iz Bosne i Hercegovine u regiji Zapadnog Balkana?

Ne, pozivi koji se upućuju iz Bosne i Hercegovine nisu roaming pozivi. RLAH se odnosi na ostvareni promet (pozive, SMS poruke i podatkovni promet) dok se korisnik nalazi u regiji Zapadnog Balkana. Cijene međunarodnih poziva iz Bosne i Hercegovine prema drugim zemljama, uključujući regiju Zapadnog Balkana, naplaćuju se u skladu sa važećim cjenikom operatora čije usluge koristite. Mobilni operatori i pružatelji mobilnih telefonskih usluga su na svojim web stranicama objavili uvjete korištenja roaming usluga u regiji Zapadnog Balkana.

BH Telecom d.d. Sarajevo:
Bezbrižno putujte uz roaming kao kod kuće
BH Telecom cjenovnik i uslovi

Telekom Srpske a.d. Banja Luka:
Uvjeti koriscenja
Cjenovnik

HT d.d. Mostar:
Uvjeti korištenja
Cjenici svih usluga

Logosoft d.o.o.:
Uvjeti korištenja

Dasto Semtel d.o.o.:
Naplata roaminga