Rak
Rak logo

Nadležnosti

Nadležnosti

Regulatorna agencija za komunikacije je odgovorna za regulisanje javnih telekomunikacijskih mreža i usluga, uključujući izdavanje dozvola, utvrđivanje cijena, međupovezivanje, kao i upravljanje planovima numeracije i dodjelu elemenata za adresiranje operatorima telekomunikacija. Regulacija tržišta telekomunikacija ima za cilj promoviranje pravične konkurencije u svrhu ostvarenja maksimalne dobiti za krajnje korisnike u smislu izbora, cijene i kvaliteta usluga, kao i poštivanje efikasnog ulaganja u infrastrukturu i promoviranje inovacija.

Agencija se pridržava regulatornih principa telekomunikacija koji obuhvaćaju pristup javnim telekomunikacijskim uslugama za sve korisnike, na transparentnom, objektivnom i nediskriminacijskom osnovu, koje operater telekomunikacija može osigurati uz razumnu dobit, zaštitu interesa svih korisnika telekomunikacijskih usluga, u pogledu dostupnosti i kvaliteta usluga, te osiguranje da razina kvaliteta u pružanju telekomunikacijskih usluga i telekomunikacijske opreme bude kompatibilna s općeprihvaćenim standardima u Europskoj uniji.

Aktivnosti Područja telekomunikacija obuhvaćaju:
  • Propisivanje uvjeta za obavljanje djelatnosti telekomunikacijskih mreža i usluga i praćenje njihove primjene;
  • Osiguranje efikasnog korištenja i upravljanja brojevima;
  • Praćenje i kontrolu primjene interkonekcijskog režima u BiH
  • Praćenje razvoja tržišta telekomunikacija u BiH, te objavljivanje indikatora o stanju tržišta;
  • Provođenje analiza tržišta i propisivanje mjera operaterima sa značajnom tržišnom snagom;
  • Uspostavu i praćenje primjene obaveze troškovnog računovodstva i računovodstvenog odvajanja za operatere sa značajnom tržišnom snagom;
  • Monitoring ispunjenosti parametara kvaliteta mreža i usluga.

Agencija kontinuirano radi na unaprjeđenju regulatornog okvira utemeljenog na europskoj regulatornoj teoriji i najboljoj praksi, uz nastojanje da primijenjene regulatorne mjere odgovaraju stanju na tržištu telekomunikacija u BiH, sa ciljem njegovog daljnjeg razvoja.