Rak
Rak logo

Uložite prigovor

Kako uložiti prigovor

Putem aplikacije “KAKO ULOŽITI PRIGOVOR” građanima se omogućava ulaganje prigovora Regulatornoj agenciji za komunikacije (RAK) u vezi sa pružanjem usluga iz područja audiovizuelnih medijskih usluga, telekomunikacija i korištenja radiofrekvencijskog spektra.

Ukoliko prigovor želite poslati poštom, obrasce možete preuzeti na sljedećem link-u.

Napomena: Agencija će procesuirati samo konkretan predmet prigovora u konkretnom slučaju. U suprotnom, prigovor neće biti procesuiran.

Prigovor želim uložiti kao

Podaci o podnosiocu prigovora

Detalji prigovora