Rak
Rak logo

Роминг у региону

Роминг у региону

Роминг од 1. јула 2021. године

Од 1. јула 2021. године на основу Споразума о смањењу цијена услуга роминга у јавним мобилним комуникацијским мрежама у региону Западног Балкана примјењује се правило „у ромингу као код куће“ (RLAH- енг. Roam Like At Home).

Шта је RLAH

Правило „у ромингу као код куће“ укључује и политику примјереног кориштења.

Оператори су обавезни аутоматски примјенити РЛАХ на све постојеће и нове кориснике.

Плаћање услуга у ромингу након 1. јула 2021. године

Кориштење роминг услуга у региону Западног Балкана обрачунава се кориснику на основу домаћих цијена у тарифним пакетима/тарифним опцијама/докупима које користи. Наведено значи да ће корисник из Босне и Херцеговине који се налази у ромингу у региону Западног Балкана плаћати роминг услуге у складу са тарифним пакетом/опцијом које је уговорио са својим оператором за домаћи саобраћај и то:

- Уколико тарифни пакет/опција укључују одређену количину минута/ СМС порука према осталим мобилним мрежама у БиХ , троше се те минуте/ СМС поруке на исти начин као да се корисник налази у домаћој мрежи, без плаћања додатне накнаде. Међутим, операторима је омогућено да ограниче потрошњу СМС порука у ромингу у региону Западног Балкана.

Напомена: У Цјеновнику и Условима кориштења роминг услуга у региону Западног Балкана оператори дефинишу количину СМС порука које корисник може да троши у ромингу у региону Западног Балкана без плаћања додатне накнаде.

- Уколико тарифни пакет/опција корисника не укључује одређену количину минута/ СМС порука према другим мобилним мрежама у БиХ или су све минуте/СМС поруке према другим мобилним мрежама у БиХ потрошене, остварени саобраћај се наплаћује по цијенама позива/ СМС порука према другим мобилним мрежама у БиХ које вриједе за активирани домаћи тарифни пакет/опцију.

- Код преноса података у ромингу, у циљу спречавања могуће злоупотребе, оператор може ограничити кориштење услуге преноса података по домаћим цијенама. Количина саобраћаја која ће бити кориснику доступна у ромингу у региону Западног Балкана зависи од тарифног пакета/опције коју користи. Оператор је обавезан обавјестити корисника да ли његов тарифни пакет подлијеже лимиту потрошње те колико лимит износи.

Када корисник потроши дозвољену количину податковног саобраћаја у региону Западног Балкана унутар тарифног пакета/опције, податковни саобраћај ће бити онемогућен до наредног обрачунског периода тарифног пакета/опције или док корисник не купи нову тарифну опцију која садржи податковни саобраћај.

Напомена: Оператори у оквиру Цјеновника и Услова кориштења роминг услуга у региону Западног Балкана дефинишу за тарифне пакета/опције количину мобилног интернета које ће кориснику бити доступне у ромингу у региону Западног Балкана без плаћања додатне накнаде.

Када се корисник налази у земљама Западног Балкана долазни позиви се не наплаћују исто као и у матичној земљи.

Колико дуго се могу користити роминг услуге по домаћим цијенама док се корисник налази у региону Западног Балкана?

Политика примјереног кориштења омогућава спрјечавање злоупотребе и непримјереног кориштења услуга роминга од стране корисника. Већа потрошња услуга у ромингу у региону Западног Балкана у односу на домаћу потрошњу или дужи боравак у земљама региона Западног Балкана у односу на Босну и Херцеговину током периода од четири мјесеца указује на непримјерено кориштење услуга роминга. Такође, ако оператор утврди дуготрајну неактивност одређене СИМ картице повезане углавном или искључиво са употребом у ромингу или ако оператор утврди претплату и узастопну употребу више СИМ картица од стране истог корисника у ромингу указује на непримјерено кориштење услуга роминга. У том случају оператор упозорава корисника о утврђеном обрасцу употребе и оставља му рок од 14 дана да промјени образац употребе. Ако корисник не промјени образац употребе, оператор може отпочети са наплатом додатне накнаде на домаће малопродајне цијене за потрошњу роминг услуга. Максималан износ додатне накнаде која се примјењује на роминг услуге не може бити већи од максималне велепродајне цијене за роминг услуге у региону Западног Балкана дефинисане Одлуком о цијенама услуга роминга у јавним мобилним комуникацијским мрежама. Оператор престаје са примјеном додатне накнаде одмах након што потрошња услуга корисника више не упућује на ризик од злоупотребе или прекомјерне потрошње регулисаних услуга роминга на основу објективних показатеља утврђених Правилом 93/21 о примјени политике примјереног кориштења и процјени одрживости укидања додатних накнада за регулисане малопродајне услуге роминга.

Односи ли се РЛАХ на позиве из Босне и Херцеговине у регион Западног Балкана?

Не, позиви који се упућују из Босне и Херцеговине нису роминг позиви. РЛАХ се односи на остварени саобраћај (позиве, СМС поруке и податковни саобраћај) док се корисник налази у региону Западног Балкана. Цијене међународних позива из Босне и Херцеговине према другим земљама, укључујући регион Западног Балкана, наплаћују се у складу са важећим цјеновником оператора чије услуге користите. Мобилни оператори и пружаоци мобилних телефонских услуга су на својим wеб страницама објавили услове кориштења роминг услуга у региону Западног Балкана.

BH Telecom д.д. Сарајево:
Bezbrižno putujte uz roaming kao kod kuće
BH Telecom cjenovnik i uslovi

Tелеком Српске а.д. Бања Лука:
Услови кориштења
Цјеновник

ХТ д.д. Мостар:
Услови кориштења
Цјеновник svih usluga

Logosoft d.o.o.:
Услови кориштења

Dasto Semtel d.o.o.:
Наплата роминга